E-mail

urzadatum [dot] opole [dot] pl

Flaga Unii Europejskiej
przejdź do informacji o Regionalnym Funduszu Inwestycji Lokalnych
ePUAP
Biulety Informacji Publicznej UM Opole
RSS

Konkurs: Promocja Opola 2021 - wydarzenia

Dla Mieszkańca
Panorama, fot. J. Małkowski

Prezydent Miasta Opola ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie  realizacji zadań publicznych z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych - wydarzenia

Termin zbioru ofert i składania potwierdzeń z Generatora ofert mija dnia: 30 kwietnia 2021 r. o godz. 15:30 

Oferty należy składać wyłącznie za pośrednictwem Generatora na stronie: www.opole.engo.org.pl/konkursy-trwajace
- pod nazwą właściwego konkursu.

Oferty należy składać według wzoru określonego w Rozporządzeniu w sprawie wzorów.  

Skan potwierdzenia złożenia oferty wydrukowanego z Generatora oraz podpisanego przez osoby upoważnione (zgodnie z KRS) należy przesłać mailem na adres bpatum [dot] opole [dot] pl, a następnie złożyć w kancelarii Urzędu Miasta Opola, ul. Rynek - Ratusz, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 730 do 1530 lub przesłać na adres: Urząd Miasta Opola, Rynek-Ratusz, 45-015 Opole.

Wpływ oferty następuje z dniem złożenia w Urzędzie prawidłowo podpisanego potwierdzenia. Termin do złożenia oferty upływa z dniem złożenia potwierdzenia w Urzędzie, a nie z dniem nadania go w placówce pocztowej lub kurierskiej.  

W przypadku trudności z wprowadzeniem ofert za pośrednictwem Generatora, proszę o kontakt: katarzyna [dot] herwyatum [dot] opole [dot] pl w dniach i godzinach pracy urzędu.

Szczegóły konkursu w załączniku.

 

теги
контактні дані
Wydział Promocji
ul. Koraszewskiego 7-9
45-011 Opole
bp [at] um.opole.pl
місце