E-mail

urzadatum [dot] opole [dot] pl

Flaga Unii Europejskiej
przejdź do informacji o Regionalnym Funduszu Inwestycji Lokalnych
ePUAP
Biulety Informacji Publicznej UM Opole
RSS

Opole przystąpiło do Projekt LIFE AQP

Dla Mieszkańca
Panorama Opola

Miasto Opole przystąpiło do Projekt LIFE AQP pn. „ Wdrażanie Systemu Zarządzania Jakością Powietrza w Samorządach Województwa Opolskiego”.

Projekt LIFE AQP koordynowany przez Województwo Opolskie angażuje łącznie 43 współbeneficjentów (w tym Miasto Opole) oraz 8 partnerów. Wartość projektu to około 3 mln euro (ok. 13 mln zł), z czego dofinansowanie unijne  z Programu LIFE wynosi około 7 mln zł, a współfinansowanie z NFOŚiGW wynosi ok. 5 mln zł. Projekt jest realizowany w okresie od października 2020 r. do września 2022 r.

W ramach przedmiotowego Projektu w naszym Urzędzie, ale również we wszystkich gminach biorących udział w tym przedsięwzięciu, w najbliższym czasie zostaną zatrudnieni Gminni Koordynatorzy Programu Ochrony Powietrza, którzy zostaną skierowani na specjalnie przygotowane przez Politechnikę Opolską studia podyplomowe, w ramach których nabędą wiedzę i umiejętności w zakresie  m.in.: efektywności energetycznej budynków, komunikacji społecznej, ochrony powietrza, które będą im niezbędne, by móc skutecznie doradzać mieszańcom w zakresie termomodernizacji  i ograniczenia emisji poprzez likwidację nie ekologicznych systemów ogrzewania oraz celu przygotowania Gminnego Programu Ochrony Powietrza (GPOP) zgodnego z POP, czyli zaprojektowania i zwymiarowania działań naprawczych oraz opracowania planu ich realizacji i określenia niezbędnego budżetu do realizacji zaplanowanych działań w gminie, opracowanego w wyniku analiz działań naprawczych wynikających z programu ochrony powietrza oraz analiz stanu jakości powietrza w gminie.

Gminni Koordynatorzy będą także prowadzić edukację ekologiczną w zakresie problematyki jakości powietrza w celu podniesienia świadomości mieszkańców w zakresie ich wpływu na jakość powietrza, znaczenia jakości powietrza dla jakości życia, dostępnych rozwiązań wspierających działania naprawcze.  Dodatkowo w ramach Projektu organizowane będą dla mieszkańców spotkania szkoleniowe oraz powstanie narzędzie informatyczne do obsługi sprawozdawczości z realizacji Programu Ochrony Powietrza.

Szczegółowe informacje w załączniku.

 

logo

 

вкладення
контактні дані
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Pl. Wolności 7-8 / ul. Krawiecka 13
45-018 / 45-023 Opole
77 45 11 940 / 77 44 61 084
osr [at] um.opole.pl
місце