E-mail

urzadatum [dot] opole [dot] pl

Flaga Unii Europejskiej
przejdź do informacji o Regionalnym Funduszu Inwestycji Lokalnych
ePUAP
Biulety Informacji Publicznej UM Opole
RSS

Centrum Aktywizacji Społecznej

Dla Mieszkańca
budynek centrum aktywizacji społecznej

Prezydent Miasta Opola ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie w 2020 roku realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zadań publicznych z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych – Centrum Aktywizacji Społecznej.

Oferty należy składać wyłącznie za pośrednictwem Generatora na stronie https://opole.engo.org.pl/konkursy-trwajace  – pod nazwą właściwego konkursu.

Wydrukowane z Generatora oraz podpisane przez osoby upoważnione (zgodnie z KRS) potwierdzenie złożenia oferty należy złożyć w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Opola, ul. Budowlanych 4, 45 − 005 Opole:

    od poniedziałku do środy w godz. 07:30 – 15:30,
    w czwartek w godz. 07:30 − 17:00,
    w piątek w godz. 07:30 – 14:00

lub przesłać pocztą na ten sam adres.

Termin składania ofert wraz z potwierdzeniem złożenia z Generatora upływa dnia 17 stycznia 2020 r.

Szczegóły konkursu w załącznikach.

контактні дані
Centrum Dialogu Obywatelskiego
ul. Damrota 1
45-064 Opole
77 446 15 70 / 77 446 15 74
ngo [at] um.opole.pl

dzielniceatum [dot] opole [dot] pl

 

 

 

місце