CDO[0]

Konkurs uzupełniający na koncepcję wykorzystania pomieszczeń biurowych CDO

Dla Mieszkańca

Informujemy, iż Komisja konkursowa oceniająca koncepcję wykorzystania pomieszczeń biurowych udostępnionych przez Centrum Dialogu Obywatelskiego Urzędu Miasta Opola w budynku przy ul. Damrota 1, zgodnie z zasadami ustalonymi w konkursie, dokonała następującego przydziału organizacji do pomieszczeń biurowych:

pokój nr 002: Fundacja GEKO

pokój nr 306:
- Klub Ochrony Środowiska Śląska Opolskiego
- Fundacja na Rzecz Rozwoju Neurologii
- Stowarzyszenie Masz Jaja Idź na Badania
- Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze – Oddział w Opolu.       

W załączeniu Protokół z obrad komisji konkursowej.

 


Ogłoszenie konkursu uzupełniającego na koncepcję wykorzystania pomieszczeń biurowych:

Ogłasza się  konkurs  uzupełniający na koncepcję wykorzystania przez organizacje pozarządowe   i inne uprawnione podmioty wymienione w art w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.), zwane dalej „organizacjami” pomieszczeń biurowych udostępnionych przez Centrum Dialogu Obywatelskiego Urzędu Miasta Opola.
Konkurs dotyczy pomieszczeń biurowych, znajdujących się w budynku Centrum Dialogu Obywatelskiego przy ul. Damrota 1 i przeznaczonych na działalność organizacji:
1) na parterze pok. nr 2 o powierzchni 14,96 m2
2) na III piętrze: pok. nr 306  o powierzchni 13,47 m2

Konkurs jest adresowany do organizacji pozarządowych lub innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) zwanych dalej: „organizacjami”.

Przedmiot konkursu

1.  Przedmiotem konkursu jest koncepcja wykorzystania pomieszczeń biurowych, znajdujących się w siedzibie Centrum, zwanej dalej: „koncepcją”.
2.  Koncepcja powinna zawierać:
1)  nazwę organizacji oraz podstawowe obszary jej działalności statutowej;
2)  największe sukcesy organizacji w ciągu ostatnich 3 lat;
3)  informacja o dotychczasowym lokalu, z którego korzystała lub korzysta organizacja;   
4)  wskazanie numeru pomieszczenia biurowego, którego dotyczy koncepcja;
5)  planowane działania realizowane w pomieszczeniu biurowym, którego dotyczy koncepcja wraz z harmonogramem korzystania;
6)  planowane działania prowadzone bezpłatnie dla mieszkańców  Opola w jednej z dwóch sal konferencyjnych (sala duża nr 106 o powierzchni 62,64 m2 oraz sala mała nr 105 o powierzchni 39,17 m2) oraz częstotliwość tych spotkań i tematyka;
7)  podpisy osób upoważnionych do reprezentacji organizacji.

Koncepcje należy składać wraz z wnioskiem, którego wzór określa załącznik do  Regulaminu, zwany dalej: „wnioskiem”.  

Miejsce i termin składania koncepcji

1.  Wniosek wraz z koncepcją należy składać w terminie do dnia 15 stycznia 2022 r. bezpośrednio do siedziby Centrum, znajdującej się przy ul. Damrota 1 w Opolu. W szczególnych sytuacjach Prezydent może wydłużyć ten termin.
2.  Koncepcje złożone po terminie wskazanym w ust. 1 nie biorą udziału w konkursie.

 

Dane kontaktowe
Centrum Dialogu Obywatelskiego
ul. Damrota 1
45-064 Opole
77 446 15 70 / 77 446 15 74
ngo [at] um.opole.pl

dzielniceat[1]um [dot] opole [dot] pl

 

 

 

Lokalizacja
Załączniki
Tagi
Centrum Dialogu Obywatelskiego

Adres źródłowy: https://www.opolet1.umopole.stronazen.pl/dla-mieszkanca/konkurs-uzupelniajacy-na-koncepcje-wykorzystania-pomieszczen-biurowych-cdo

Załączniki
  • [0] https://www.opolet1.umopole.stronazen.pl/sites/default/files/styles/content_image/public/field_header_image/Wydarzenia/Wydarzenia%20Ania/CDO%20-%20Damrota%201.png?h=348e8a8a&itok=6IFgzh4S
  • [1] https://www.opolet1.umopole.stronazen.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif