Opole z góry[0]

Konkurs: Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego

Dla Mieszkańca

Prezydent Miasta Opola ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie w 2021 roku realizacji zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego.

Oferty należy składać wyłącznie za pośrednictwem Generatora na stronie: www.opole.engo.org.pl – pod nazwą właściwego konkursu.

Termin zbioru ofert i składania potwierdzeń z Generatora mija dnia 19.05.2021 roku o godzinie 16:30.

Skan potwierdzenia złożenia oferty wydrukowanego z Generatora oraz podpisanego przez osoby upoważnione (zgodnie z KRS) należy przesłać mailem na adres ngoat[3][2][1]um [dot] opole [dot] pl, a następnie złożyć w urnie na parterze w siedzibie Centrum Dialogu Obywatelskiego, w Opolu, przy ul. Damrota 1, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 730 do 1530 lub przesłać na adres: Urząd Miasta Opola, Rynek-Ratusz, 45-015 Opole.

Pracownik odpowiedzialny za konkurs:
Norbert Honka tel. 77 44 61 942; norbert [dot] honkaat[3][2][1]um [dot] opole [dot] pl

Szczegóły konkursu w załączniku.
 

Dane kontaktowe
Centrum Dialogu Obywatelskiego
ul. Damrota 1
45-064 Opole
77 446 15 70 / 77 446 15 74
ngo [at] um.opole.pl

dzielniceat[3][2][1]um [dot] opole [dot] pl

 

 

 

Lokalizacja
Tagi
NGO
konkursy

Adres źródłowy: https://www.opolet1.umopole.stronazen.pl/dla-mieszkanca/konkurs-dzialalnosc-na-rzecz-mniejszosci-narodowych-i-etnicznych-oraz-jezyka

Załączniki
  • [0] https://www.opolet1.umopole.stronazen.pl/sites/default/files/styles/content_image/public/field_header_image/Wydarzenia/Wydarzenia%20Ania/Opole-zdj%C4%99cie.jpg?itok=PZXSq6T3
  • [1] https://www.opolet1.umopole.stronazen.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif
  • [2] https://www.opolet1.umopole.stronazen.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif
  • [3] https://www.opolet1.umopole.stronazen.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif