Grupa ludzi przy stole[0]

Konkurs: Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów

Dla Mieszkańca

Prezydent Miasta Opola ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie w roku 2021 realizacji zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32a 
(szkolenia organizacji pozarządowych).

Oferty należy składać wyłącznie za pośrednictwem Generatora na stronie: www.opole.engo.org.pl – pod nazwą właściwego konkursu.

Termin zbioru ofert i składania potwierdzeń z Generatora mija dnia 26.05.2021 roku o godzinie 15:30.

Skan potwierdzenia złożenia oferty wydrukowanego z Generatora oraz podpisanego przez osoby upoważnione (zgodnie z KRS) należy przesłać mailem na adres ngoat[3][2][1]um [dot] opole [dot] pl, a następnie złożyć w urnie na parterze w siedzibie Centrum Dialogu Obywatelskiego, w Opolu, przy ul. Damrota 1, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 730 do 1530 lub przesłać na adres: Urząd Miasta Opola, Rynek-Ratusz, 45-015 Opole.

Pracownik odpowiedzialny za konkurs:
Katarzyna Stelmaszczyk  tel. 77 44 61 568; katarzyna [dot] stelmaszczykat[3][2][1]um [dot] opole [dot] pl

Szczegóły konkursu w załączniku.

Dane kontaktowe
Centrum Dialogu Obywatelskiego
ul. Damrota 1
45-064 Opole
77 446 15 70 / 77 446 15 74
ngo [at] um.opole.pl

dzielniceat[3][2][1]um [dot] opole [dot] pl

 

 

 

Lokalizacja
Tagi
NGO
konkursy
Szkolenia

Adres źródłowy: https://www.opolet1.umopole.stronazen.pl/dla-mieszkanca/konkurs-dzialalnosc-na-rzecz-organizacji-pozarzadowych-oraz-innych-podmiotow

Załączniki
  • [0] https://www.opolet1.umopole.stronazen.pl/sites/default/files/styles/content_image/public/field_header_image/Mieszkaniec/pisac%20grupa%20wniosek.jpg?h=2d2d1c0b&itok=cbDYp1-O
  • [1] https://www.opolet1.umopole.stronazen.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif
  • [2] https://www.opolet1.umopole.stronazen.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif
  • [3] https://www.opolet1.umopole.stronazen.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif