trzymające się ręce[0]

Konkurs: Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka – Program ,,Opieka Wytchnieniowa”

Dla Mieszkańca

Prezydent Miasta Opola ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie w 2021 roku realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka – Program ,,Opieka Wytchnieniowa”.

Źródłem finansowania Programu ,,Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2021 są środki ujęte w planie finansowym Funduszu Solidarnościowego na 2021 r.

Termin zbioru ofert i składania potwierdzeń z Generatora mija dnia 1 czerwca 2021 roku.

Skan potwierdzenia złożenia oferty wydrukowanego z Generatora oraz podpisanego przez osoby upoważnione (zgodnie z KRS) należy przesłać mailem na adres psat[1]um [dot] opole [dot] pl a następnie złożyć w urnie na parterze w siedzibie Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Opola, ul. Budowlanych 4, 45-005 Opole od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 15:30 lub przesłać na adres: Wydział Polityki Społecznej ul. Budowlanych 4, 45-005 Opole.

W przypadku trudności z wprowadzeniem ofert za pośrednictwem Generatora, proszę o kontakt z pracownikiem Wydziału Polityki Społecznej, codziennie w godzinach pracy urzędu.

Pracownik odpowiedzialny za konkurs: Agnieszka Dudek  tel. 77 44-35-755.

Szczegóły konkursu w załączniku.

Dane kontaktowe
Wydział Polityki Społecznej
ul. Budowlanych 4
45-005 Opole
77 44 35 751/754/757
urzad [at] um.opole.pl
Lokalizacja
Tagi
NGO
konkursy

Adres źródłowy: https://www.opolet1.umopole.stronazen.pl/dla-mieszkanca/konkurs-dzialalnosc-na-rzecz-rodziny-macierzynstwa-rodzicielstwa-upowszechniania-i-0

Załączniki
  • [0] https://www.opolet1.umopole.stronazen.pl/sites/default/files/styles/content_image/public/field_header_image/Wydarzenia/Wydarzenia%20Ania/r%C4%99ce_0_0.jpg?itok=rU-WVQDa
  • [1] https://www.opolet1.umopole.stronazen.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif