E-mail

urzadatum [dot] opole [dot] pl

Flaga Unii Europejskiej
przejdź do informacji o Regionalnym Funduszu Inwestycji Lokalnych
ePUAP
Biulety Informacji Publicznej UM Opole
RSS
Dostępność w urzędzie
Tekst prosty do czytania ETR
Tłumacz języka migowego

Miejsca Przyjazne Seniorom i Osobom Niepełnosprawnym w Opolu

Dla Mieszkańca
Miejsca Przyjazne Seniorom i Osobom Niepełnosprawnym  w Opolu

 „Miejsca Przyjazne Seniorom i Osobom Niepełnosprawnym w Opolu” to konkurs, który cieszy się ogromnym zainteresowaniem  mieszkańców naszego miasta i  odbywa się cyklicznie od 2018 r. Organizatorem konkursu jest Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Opola oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu – Centrum Informacyjno - Edukacyjne „Senior w Opolu”. Konkurs odbywa się pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Opola. Miejsca wyróżnione w konkursie otrzymują certyfikat: ,,Miejsca Przyjazne Seniorom i Osobom Niepełnosprawnym w Opolu".

Konkurs kierowany jest do instytucji publicznych, organizacji pozarządowych, podmiotów i osób prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta Opola otwartych na potrzeby osób starszych i niepełnosprawnych. Przedmiotem konkursu jest wyróżnienie i promowanie miejsc w Opolu, w których seniorzy i osoby niepełnosprawne dobrze się czują, są traktowane życzliwie, mogą skorzystać z najwyższej jakości usług kierowanych do nich.

W ramach konkursu nagradzane są instytucje publiczne, organizacje pozarządowe,  podmioty i osoby prowadzące działalność gospodarczą, które wykażą, że prowadzona działalność przyczynia się do przełamywania barier: architektonicznych, komunikacyjnych, ekonomicznych,  społecznych, z którymi borykają się osoby starsze oraz niepełnosprawne.  

W dotychczasowych edycjach konkursu nagrodzono w sumie 25 miejsc (w tym przyznano jeden tytuł jako nagrodę specjalną):

I EDYCJA – 2018 r.:

1. Kategoria: Sport i Rekreacja:
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – Pływalnia „WODNA NUTA”
2. Kategoria: Usługi publiczne:
- Centrum Informacyjno – Edukacyjne „Senior w Opolu”
3. Kategoria: Gastronomia:
- Zajazd „U DZIADKA”
4. Kategoria: Usługi publiczne:
- Galeria „BIAŁY KRUK”
5. Kategoria: Usługi publiczne:
- Dom Dziennego Pobytu „ZŁOTA JESIEŃ”
6. Kategoria: Usługi publiczne:
- Fundacja Rozwoju Społecznego ,,SPINACZ”

II   EDYCJA – 2019 r.:

1. Kategoria: Kultura i Sztuka:
- Miejska  Biblioteka Publiczna w Opolu
2. Kategoria: Kształcenie i Rozwój:
- Akademia Młodych Serc Politechniki Opolskiej
3. Kategoria: Kształcenie i Rozwój:
- Uniwersytet III Wieku Zdrowia i Urody Seniora przy Państwowej Medycznej Wyższej Szkole Zawodowej  w Opolu
4. Kategoria: Zdrowie:
- Oddział Opolski Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków
5. Kategoria: Sport i Rekreacja:
- Hala Widowiskowo-Sportowa STEGU ARENA w Opolu
6. Kategoria: Gastronomia:
- Kawiarnia ANA CAFE

 III  EDYCJA -  2020 r.:

1. Kategoria: Sport i Rekreacja:
- Fundacja INTRA
2. Kategoria: Kultura i Sztuka:
- Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu
3. Kategoria: Gastronomia:
- Restauracja Radiowa
4. Kategoria: Usługi Publiczne:
- Miejski Zakład Komunikacyjny w Opolu
5. Kategoria: Usługi Różne:
- Salon Urody „IVETTE”
6. Kategoria: Zdrowie:
6. Fundacja „PRZEMIJANIE”

Wręczenie nagród dla laureatów konkursu – edycja 2020 r.: www.youtube.com/watch?v=N2fPYAtUUUo

IV EDYCJA -2021r.:

1. Kategoria: Zdrowie:
- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście" w Opolu
2. Kategoria: Gastronomia:
- Restauracja REGIUS
3. Kategoria: Kultura i Sztuka:
- Teatr Ekostudio
4. Kategoria: Usługi Publiczne:
- Wojewódzkie Towarzystwo Walki z Kalectwem w Opolu
5. Kategoria: Usługi Różne:
- Dom Dziennego Pobytu ,,Magda – Maria”
6. Kategoria: Sport i Rekreacja:
- Miejska Informacja Turystyczna w Opolu

W 2021 r. komisja konkursowa przyznała nagrodę specjalną dla Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego  za całokształt działań podejmowanych  wobec osób starszych i niepełnosprawnych w Mieście Opolu  jak również za współpracę z Centrum Senior w Opolu, w szczególności w okresie pandemii  COVID -19.

Wręczenie nagród dla laureatów konkursu – edycja 2021 r.: www.facebook.com/MiastoOpole/videos

 

Dane kontaktowe
Wydział Polityki Społecznej
ul. Budowlanych 4
45-005 Opole
77 44 35 751/754/757
urzad [at] um.opole.pl
Lokalizacja