E-mail

urzadatum [dot] opole [dot] pl

Flaga Unii Europejskiej
przejdź do informacji o Regionalnym Funduszu Inwestycji Lokalnych
ePUAP
Biulety Informacji Publicznej UM Opole
RSS
Dostępność w urzędzie
Tekst prosty do czytania ETR
Tłumacz języka migowego

Opole w rytmie życzliwości

Dla Mieszkańca
Opole w rytmie życzliwości logotyp

W dniu 7 maja 2019 r. w Opolskim Ratuszu odbyła się konferencja prasowa, podczas której został  zaprezentowany spot filmowy prezentujący kampanię ,,Opole w Rytmie Życzliwości”.

Celem głównym kampanii jest promowanie życzliwości rozumianej jako: uczynność, uprzejmość, uczciwość, wrażliwość, opiekuńczość, serdeczność, współczucie, spokój, przyjaźń, zrozumienie, czułość, ciepło, poświęcenie, wdzięk, empatię, szczodrość, lojalność, pomoc, zrozumienie, otwartość, wrażliwość, szacunek, wielkoduszność, wyrozumiałość, tolerancja, troska, dobro oraz poruszać kwestę pozytywnych zachowań m.in. wobec osób starszych czy niepełnosprawnych.

Cele szczegółowe będą realizowane poprzez następujące działania:

promowanie wśród lokalnego społeczeństwa uczynności oraz uprzejmości, uczciwości;
zachęcenie mieszkańców miasta do podejmowania inicjatyw mających na celu promowanie postawy życzliwości wobec innych;
integracja różnych grup społecznych (niepełnosprawni, seniorzy, młodzież);
promowanie współdziałania i wzajemnej pomocy w społeczeństwie;
promowanie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
promowanie działalności na rzecz osób starszych;
promowanie działalności na rzecz młodzieży;
promowanie działalności na rzecz usunięcia hejtu i mowy nienawiści z przestrzeni publicznej;
O działaniach realizowanych w ramach ww. kampanii Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Opola będzie na bieżąco informował na stronach internetowych: www.opole.pl oraz www.seniorwopolu.pl oraz na portalach społecznościowych Urzędu Miasta Opola oraz MOPR – Centrum Informacyjno – Edukacyjne ,,Senior w Opolu”.

Facebook: @ProgramOpolskaRodzina20192029

Bądźmy życzliwi

 

Dane kontaktowe
Wydział Polityki Społecznej
ul. Budowlanych 4
45-005 Opole
77 44 35 751/754/757
urzad [at] um.opole.pl
Lokalizacja