E-mail

urzadatum [dot] opole [dot] pl

Flaga Unii Europejskiej
przejdź do informacji o Regionalnym Funduszu Inwestycji Lokalnych
ePUAP
Biulety Informacji Publicznej UM Opole
RSS
Dostępność w urzędzie
Tekst prosty do czytania ETR
Tłumacz języka migowego

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych w Opolu

Dla Mieszkańca
Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych

Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych jest organem opiniodawczo-doradczym, utworzonym przy Prezydencie Miasta Opola. Podstawą prawną działania Rady jest  ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych.

 

logo

Skład Rady:

Zgodnie z Zarządzeniem OR-I.0050.149.2019 Prezydenta Miasta Opola z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w mieście Opolu członkami Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnym w Opolu na lata 2019-2023 zostali:
1.  Pani Małgorzata Kozak – Przedstawiciel Prezydenta Miasta Opola,
2.  Pan Władysław Sztefic – Przedstawiciel Wojewódzkiego Towarzystwa Walki z Kalectwem w Opolu,
3.  Pani Jolanta Sztorc – Przedstawiciel Fundacji Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym w Opolu,
4.  Pan Tomasz Kunecki – Przedstawiciel Opolskiej Fundacji Sportu i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Opolu,
5.  Pan Mateusz Szpryngiel – Przedstawiciel Fundacji Rozwoju Społecznego SPINACZ.

Zadania Rady:

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych jest organem opiniodawczo-doradczym działającym przy Prezydencie Miasta Opola, do jej zadań należy:
1  inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:
- integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych;
-  realizacji praw osób niepełnosprawnych;
2.  opiniowania projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych;
3.  ocena realizacji programów;
4.  opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Dane kontaktowe:
Adres: ul. Budowlanych 4 (budynek Wydziału Polityki Społecznej Miasta Opola) 45-005 Opole;
Telefon kontaktowy: Mateusz Szpryngiel – Sekretarz Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Opolu, tel. 503 945 328;
Adres mailowy: psrdsonatinteria [dot] pl;
Profil społecznościowy facebook: www.facebook.com/psrdson

Dane kontaktowe
Wydział Polityki Społecznej
ul. Budowlanych 4
45-005 Opole
77 44 35 751/754/757
urzad [at] um.opole.pl
Lokalizacja