E-mail

urzadatum [dot] opole [dot] pl

Flaga Unii Europejskiej
przejdź do informacji o Regionalnym Funduszu Inwestycji Lokalnych
ePUAP
Biulety Informacji Publicznej UM Opole
RSS
Kierunek lekarski

Kierunek lekarski

Dla Studenta

Studia na Kierunku Lekarskim na Uniwersytecie Opolskim realizowane są na Wydziale Przyrodniczo – Technicznym i prowadzone w jednolitym systemie magisterskim. Celem kształcenia jest wyposażenie studentów w teoretyczne i praktyczne umiejętności i kompetencje niezbędne do wykonywania zawodu lekarza. Kierunek Lekarski na Uniwersytecie Opolskim to wiedza z zakresu nauk medycznych, znajomości wpływu stylu życia i czynników ryzyka, nabycie umiejętności rozwiązywani problemów medycznych i diagnostycznych oraz szereg innych zagadnień, które składają się na bogaty program nauczania.
Studia na kierunku Lekarskim nie posiadają specjalności, natomiast każdy student posiada możliwość wyboru na każdym semestrze szeregu zajęć fakultatywnych. Ponadto, metody kształcenia ukierunkowane są na kształcenie praktyczne, a służą temu między innymi zajęcia w warunkach symulowanych zajęć klinicznych, obejmującym pracownie: anatomii wirtualnej, ratownictwa medycznego z ambulansem, intensywnego nadzoru, symulacji i procedur małoinwazyjnych i ćwiczeń fantomowo- modelowych, opieki szpitalnej, symulacji i procedur zabiegowych na bloku operacyjnym oraz bloku porodowym.
Absolwent jest zobowiązany do przystąpienia do Lekarskiego Egzaminu Końcowego i odbycia rocznego stażu, który umożliwia podjęcie pracy zawodowej na stanowisku lekarza, podjęcie kształcenia specjalizacyjnego. Zdobyta wiedza i umiejętności absolwenta umożliwiają także zatrudnienie w innych strukturach, w tym w oświacie i szkolnictwie wyższym, systemie opieki społecznej, przemyśle farmaceutycznym, czy też w instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu edukacji prozdrowotnej.
Warto dodać, że na potrzeby kształcenia klinicznego i praktyk Uniwersytet Opolski pozyskał wiele specjalistycznych szpitali, placówek podstawowej opieki zdrowotnej oraz ośrodków opieki hospicyjnej, a przede wszystkim Wojewódzkie Centrum Medyczne będące wiodącym ośrodkiem medycznym Opolszczyzny, które przekształcone zostało w Szpital Kliniczny Uniwersytetu Opolskiego.

Więcej informacji na stronie: 
www.im.wmnoz.uni.opole.pl/ 

Dane kontaktowe
Uniwersytet Opolski
pl. Kopernika 11a
45-040 Opole
77 452 70 00
sekretariat [at] uni.opole.pl
Lokalizacja