E-mail

urzadatum [dot] opole [dot] pl

Flaga Unii Europejskiej
przejdź do informacji o Regionalnym Funduszu Inwestycji Lokalnych
ePUAP
Biulety Informacji Publicznej UM Opole
RSS
Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji

Dla Studenta

Uczelnia oferuje aż 11 kierunków studiów i ponad 60 różnych specjalności. Program nauczania dostosowany jest do aktualnych potrzeb rynku pracy. Kształci studentów na trzech wydziałach – Ekonomicznym, Pedagogicznym oraz Nauk Społecznych. Wśród kierunków na studiach licencjackich znajduje się między innymi Zarządzanie, Ekonomia, Logistyka, Pedagogika, Praca socjalna, Administracja oraz Finanse i rachunkowość. W ramach studiów magisterskich studenci mogą studiować na ponad 20 specjalnościach prowadzonych na 2 kierunkach.
Bogata oferta studiów podyplomowych obejmuje między innymi takie kierunki kształcenia jak Administracja publiczna, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Menadżer turystyki i sportu, Logistyka i zarządzanie kryzysowe, Doradztwo zawodowe i społeczne, Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, Przygotowanie pedagogiczne oraz Edukacja elementarna z terapią pedagogiczną.
Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu prowadzi zajęcia na poziomie licencjackim i magisterskim, stacjonarnie i niestacjonarnie. Oferuje studentom praktykę zawodową w renomowanych przedsiębiorstwach i instytucjach. Oprócz bogatej wiedzy teoretycznej studenci będą zdobywać doświadczenie i niezbędne w przyszłej pracy umiejętności. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez wysoko wykwalifikowaną kadrę, a także praktyków wywodzących się z życia gospodarczego. 
WSZiA posiada bogatą ofertę stypendialną i wsparcia materialnego. Najlepsi studenci studiów stacjonarnych mają możliwość zwolnienia z czesnego na cały okres studiów. W każdym roku akademickim ponad 60% studentów niestacjonarnych WSZiA otrzymuje stypendia. Studenci otrzymują stypendia socjalne, naukowe i stypendium rektora, a także stypendia dla osób niepełnosprawnych oraz dofinansowania do zakwaterowania i dojazd na studia jak i zapomogi.

Dane kontaktowe
Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji
ul. Niedziałkowskiego 18
45-085 Opole
77 402-19-00/01
info [at] poczta.wszia.opole.pl
Lokalizacja