E-mail

urzadatum [dot] opole [dot] pl

Flaga Unii Europejskiej
przejdź do informacji o Regionalnym Funduszu Inwestycji Lokalnych
ePUAP
Biulety Informacji Publicznej UM Opole
RSS

Konkurs uzupełniający na koncepcję wykorzystania pomieszczeń biurowych CDO

Dla Mieszkańca
CDO

Informujemy, iż Komisja konkursowa oceniająca koncepcję wykorzystania pomieszczeń biurowych udostępnionych przez Centrum Dialogu Obywatelskiego Urzędu Miasta Opola w budynku przy ul. Damrota 1, zgodnie z zasadami ustalonymi w konkursie, dokonała następującego przydziału organizacji do pomieszczeń biurowych:

pokój nr 002: Fundacja GEKO

pokój nr 306:
- Klub Ochrony Środowiska Śląska Opolskiego
- Fundacja na Rzecz Rozwoju Neurologii
- Stowarzyszenie Masz Jaja Idź na Badania
- Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze – Oddział w Opolu.       

W załączeniu Protokół z obrad komisji konkursowej.

 


Ogłoszenie konkursu uzupełniającego na koncepcję wykorzystania pomieszczeń biurowych:

Ogłasza się  konkurs  uzupełniający na koncepcję wykorzystania przez organizacje pozarządowe   i inne uprawnione podmioty wymienione w art w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.), zwane dalej „organizacjami” pomieszczeń biurowych udostępnionych przez Centrum Dialogu Obywatelskiego Urzędu Miasta Opola.
Konkurs dotyczy pomieszczeń biurowych, znajdujących się w budynku Centrum Dialogu Obywatelskiego przy ul. Damrota 1 i przeznaczonych na działalność organizacji:
1) na parterze pok. nr 2 o powierzchni 14,96 m2
2) na III piętrze: pok. nr 306  o powierzchni 13,47 m2

Konkurs jest adresowany do organizacji pozarządowych lub innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) zwanych dalej: „organizacjami”.

Przedmiot konkursu

1.  Przedmiotem konkursu jest koncepcja wykorzystania pomieszczeń biurowych, znajdujących się w siedzibie Centrum, zwanej dalej: „koncepcją”.
2.  Koncepcja powinna zawierać:
1)  nazwę organizacji oraz podstawowe obszary jej działalności statutowej;
2)  największe sukcesy organizacji w ciągu ostatnich 3 lat;
3)  informacja o dotychczasowym lokalu, z którego korzystała lub korzysta organizacja;   
4)  wskazanie numeru pomieszczenia biurowego, którego dotyczy koncepcja;
5)  planowane działania realizowane w pomieszczeniu biurowym, którego dotyczy koncepcja wraz z harmonogramem korzystania;
6)  planowane działania prowadzone bezpłatnie dla mieszkańców  Opola w jednej z dwóch sal konferencyjnych (sala duża nr 106 o powierzchni 62,64 m2 oraz sala mała nr 105 o powierzchni 39,17 m2) oraz częstotliwość tych spotkań i tematyka;
7)  podpisy osób upoważnionych do reprezentacji organizacji.

Koncepcje należy składać wraz z wnioskiem, którego wzór określa załącznik do  Regulaminu, zwany dalej: „wnioskiem”.  

Miejsce i termin składania koncepcji

1.  Wniosek wraz z koncepcją należy składać w terminie do dnia 15 stycznia 2022 r. bezpośrednio do siedziby Centrum, znajdującej się przy ul. Damrota 1 w Opolu. W szczególnych sytuacjach Prezydent może wydłużyć ten termin.
2.  Koncepcje złożone po terminie wskazanym w ust. 1 nie biorą udziału w konkursie.

 

Załączniki
Dane kontaktowe
Centrum Dialogu Obywatelskiego
ul. Damrota 1
45-064 Opole
77 446 15 70 / 77 446 15 74
ngo [at] um.opole.pl

dzielniceatum [dot] opole [dot] pl

 

 

 

Lokalizacja